Chồng bất lực chấp nhận bán vợ cho chủ nợ. vì với dấu chấm, tôi không làm gì tốt cho chúng. Và tất nhiên, điều đó đã ảnh hưởng đến kiện hàng của anh trai tôi, nó cồng kềnh hơn bình thường. Khi, sau một ly rượu khác, chúng tôi lên lầu để thay đồ, Miriam nói với tôi chi tiết rằng: Này, có vẻ như anh trai của bạn có xúc xích tiết canh. Xem nào, bạn cho anh ấy xem ngực của bạn cả đêm… Để xem bạn có ngừng hâm nóng anh ấy không, tôi biết bạn. Yeah, tất nhiên tôi đã không tìm kiếm bạn, đặc biệt là khi bạn dang chân ra trước mũi chúng. Dì ơi, ai là anh của con! Tôi luôn đi bộ như thế này ở nhà. Vâng, vâng, anh trai sẽ như vậy nhưng ngực tốt là ngực tốt, ngay cả khi nó thuộc về gia đình – Điều này được nói trong khi đang khỏa thân, anh ấy véo núm vú của tôi và chúng tôi cười lớn.

Chồng bất lực chấp nhận bán vợ cho chủ nợ

Chồng bất lực chấp nhận bán vợ cho chủ nợ