Tag: Anie Darling

Một ngày tuyệt vời khi ở bên anh

Một ngày tuyệt vời khi ở bên anh. Tôi bước vào và Anie bước ra. Cô ấy sẽ được đặt trong hội trường để xem cảnh. Tôi đến gặp anh và nói xin lỗi anh rằng tôi không muốn gây chuyện gia đình và anh có thể làm gì để mọi ch...